Om konstnären

Här är hedar, sand, mossa och lavar. Fält och myrar. Diken, hyggen och snår. Berg, älvar, bäckar, sjöar och ett hav.

Jag utforskar relationen mellan materialitet och landskap genom måleri, fotografi, skulptur och installationer gjorda direkt i naturen.

Min praktik delar jag upp mellan tid i fält och tid i ateljén vilket leder till att båda delarna skapar avgörande förutsättningar för den andra. Genom olika fysiska filter och flera lager av dokumentation tolkar jag landskapsbilden tills de vana perspektiven upphör att råda och platsen istället går att läsa som en yta av strukturer, former, tecken och blänk.

 

Sara Forsström, född 1988 i Skellefteå. Bosatt och verksam i Avaborg, Burträsk. Utbildad vid Gerlesborgsskolan Bohuslän, Nordiska Konstskolan Kokkola, Finland och Stenebyskolan Dals Långed. Har deltagit i utställningar både nationellt och internationellt på bland annat Museum Anna Nordlander, Kosminen Gallery, POM Gallery, Galleri Thomas Wallner, Alma Löv Museum Of Unexpected Art och Moderna Museet Malmö. Är inköpt av ett flertal kommuner och regioner.

Skribent för konsttidningen Volym.

Aktuell i Projektet Älven för Konstfrämjandet Västerbotten.