Älvnära Vernissage x 4 !

Evenemang • Konstfrämjandet Västerbotten • 10 jun - 10 jun


Gunilla Åsberg, Sebastian Poras Adolfsson, Helena Wikström & Madelaine Sillfors visar sina konstnärliga arbeten längs umeälven som den 10 juni förvandlas till utställningsrum!
Lördag 10 juni
Kl 14:00-19:00

Vi möts kl 14:00 i närheten av Backens kyrka där det blir invigning och de utställande konstnärerna presenteras. Därefter rör vi oss nedströms och besöker konstnärernas arbeten en efter en.

Gunilla Åsberg
kl 14
Nära Backens kyrka

Tusen och ett vatten
Jag flög över älven. Det glimmade till vid olika ställen vid sidan om den stora. Det var de silvriga biflödena. Tänker på det som finns ännu längre in, bakom, under… Namnlösa vatten, bäckar, pölar, regn och dagg… Och alla de olika sammansättningar varje liten rännil besitter, förs med tiden samman och bildar den stora älven.

Tänk att vara ett biflöde. Så unik. Så oumbärlig.

Sebastian Poras Adolfsson
kl 15:00
Nedanför Grubbe

Pelagiska stämmor
Pelagiska stämmor är en ljudinstallation som följer vattnets rörelse, ljud och tystnad genom landskap och städer. Verket hämtar sin inspiration från olika akustiska möten längs med älvlandskapet och försöker skapa en stund av reflektion över vattnets minne, tid, temporalitet och vår egen närvaro där. Ljudinstallationen upplevs som en promenad längs med umeälven och går att uppleva själv eller som en gemensam promenad.

Helena Wikström
kl 16.30
Vid Tvärån

Sett i det strömmande vattnet och hört i den viskande vinden*
Följer älven nedströms och viker av från stigarna. Älven, för stor och kontrollerad i sin svärta. Söker mig till Tvärån som bättre relaterar till min kropp. Letar mig fram genom slyet ned till kanten där vattenflödet och strandkanten möts. Hur kan man begripa en plats som ibland är strandkant och ibland botten?

Kanske är älven den finaste bilden av livet. Själen som aldrig föds eller upphör, som bara finns. Älven tänker åt mig. Den hjälper mig att stå ut. Jag kanske känner mig fastnaglad, men den svarar mig att allt är rörelse, inget består. Betraktar jag älven tillräckligt länge förvandlas jag till vatten. Det är en mäktig upplevelse. Som älv är det jag som stillnar medan stränderna börjar röra sig. Jag ligger utsträckt i hela min längd medan landskapet seglar förbi på ömse sidor med sina urskogar och sumpmyrar. **

* Arthur Lundqvist – Sett i det strömmande vattnet och hört i den viskande vinden.
** Mikael Niemi – Koka björn

Madelaine Sillfors
kl 18:00
Bagarstugan på Ön

Sillfors & Bäver collab
Madelaine Sillfors ställer ut måleri och skulptur i bagarstugan på Ön, utanför visar Bäver ett urval av sina senaste träskulpturer och arkitektoniska lösningar.

Vägbeskrivning Bagarstugan på Ön:
Placerad nål
https://maps.app.goo.gl/33vsuKPcy8t4biCEA

Om du kommer från teg: efter sista huset på Muddervägen
Om du kommer från Strömpilen: infart precis när skiljevägen möter muddervägen.

Mer info på:

www.facebook.com/konstframjandetvasterbotten
Instagram: @Konstframjandetvasterbotten

Eventet är en del av projektet Älven som drivs av Konstfrämjandet Västerbotten.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av projektet Älven genom LONA, Naturvårdsverket. Ytterligare medfinansiärer är Kulturrådet, Umeå Kommun och Folkrörelsernas Konstfrämjande.


Bidragande konstnärer

Madelaine Sillfors

Helena Wikström

Sebastian Poras Adolfsson

Gunilla Åsberg