Återkomst

Offentlig gestaltning • Borgafjäll • 2013


Monica L Edmondsons konstverk invigdes den 17 augusti 2013 och är placerat i Borgafjäll i nära anslutning till Korpån och Hotell Borgafjäll.

Utgångspunkten till konstverket finner Monica L Edmondson i området kring Borgafjäll. Valet av materialet sten representerar det heliga fjället Borgahällan och där finns taksilhuetten av Ralph Erskines Hotell Borgafjäll. Framförallt vill konstnären lyfta fram den historia och de berättelser som hör till det lokala samiska kulturarvet. Samer har funnits i området under lång tid och glaset, med utgångspunkt i de samiska färgerna, är format utifrån den ram av en samisk trumma som hittades i en myr inom Voernese sameby. Vem gömde trumman där, under vilken tid och varför?

Material: sten och glas
Storlek: 3000 mm x 2400 mm x 300-1000 mm djup, 12 ton
Foto: Mikael Rutberg
Konstverket är en del av Konstvägen Sju Älvar