BITS AND BYTES

Utställning • Vita Kuben, Norrlandsoperan • 20 jan - 28 feb


utställning
Vita Kuben, Norrlandsoperan
20 januari – 28 februari

BITS AND BYTES
Marko Timlin

Årets första utställning i Vita kuben är en ljudinstallation i vilken 104 diskettenheter som räddats från återvinningscentraler –  öppnats, modifierats och återupplivats till ett nytt konstnärligt liv.

Med en fascination för föråldrad teknik omvandlar Marko Timlin kasserade tekniska föremål till kinetiska konstverk. Genom denna “konstnärliga omvandling” av tekniska föremål ändras deras innebörd och ändamålet blir ett helt annat än vad som ursprungligen var tänkt. På detta sätt försöker Timlin skapa nya och inspirerande länkar mellan natur, människa och teknik.

Vårens program är curaterat av Ana Gutieszca.


Bidragande konstnärer

Marko Timlin