BROM

Utställning • Vita Kuben, Norrlandsoperan • 10 mar - 16 apr


utställning Vita kuben, Norrlandsoperan

 

BROM
Mariska de Groot

Motoriserade instrument hänger från taket och skapar tillsammans n ljudskulptur. Som besökare omsluts du av långsamt föränderliga harmoniumljud.

En ljudande leksakssnurra i plåt som De Groot en gång hittade på en loppmarknad blev startpunkt för den stora installationen. Fascinerad av den färgglada barnleksaken som spelar en 3-ackordsmelodi un- dersökte hon dess patenterade teknik, toppens funk- tionalitet och själva instrumentet.

Det hela resulterade i en kör av motoriserade snurror, hängande från taket. Varje instrument är inställt på olika sätt så när man går mellan dem kan olika interfe- rensljud och taktslag höras.

Vårens utställningsserie Superorganisms cureras av Ana Gutieszca.