Delarna och helheten

Offentlig gestaltning • Umeå • 1997


Åke Lagerborg (1927-2020) skulptör verksam i Örnsköldsvik, har skapat ett monumentalt verk intill byggnaden 6L som uppfördes för forskning inom mikrobiologi.

”Jag har arbetat med enkla kraftfulla former vilka genom sitt språk gör markeringen utrycksfull och tveklös

Miljön där skulpturen är placerad är mycket livlig med bland annat en starkt trafikerad fyrvägsrondell. Universum och det stora campusområdet ligger endast några hundra meter därifrån. Biltrafiken och de gående och cyklande människorna gör att den rörliga livligheten är stor. Förutom den finns även en statisk livlighet i byggnaderna, växtligheten, de stora granarna och björkarna och landskapets kupering. Med utgångspunkt i områdets storskalighet har Åke Lagerborg skapat en pregnant markering, som både samarbetar med och spjärnar emot de omgivande formerna.

Skulpturidéns ursprungsform är pelare. Denna form har delats upp i nio pelare varvid ”kärnan” blottlagts. Formerna har särats (spaltats) från varandra. Därefter har pelarna snittats diagonalt från den högsta pelarens 6 m ner till 3 m. Snittytorna har därvid blottat ännu en kärnform.

Material: Corténstål och syrafritt stål
Beställare: Västerbottens läns landsting
Nuvarande ägare: Region Västerbotten