DNA

Offentlig gestaltning • Umeå • 2002


Florian Kynman (1966-), Umeå har skapat den konstnärliga gestaltningen DNA – ”Blodspiralen” på fasaden vid entrén till Laboratoriecentrum/Blodcentralen. Verket består av en dubbelhelix av obehandlat järn cirka 90 i diameter x 440 cm med 24 individuellt styrda neonrör av klarglas. Neonrören tänds i en nedåtgående sekvens separerade med en halv sekunds fördröjning. Samtliga neonrör lyser därefter under två sekunder för att sedan släckas. Efter en paus på fem sekunder börjar hela sekvensen om på nytt. Den långsamt fallande spiralrörelsen markerar objektets placering vid ingången till Blodcentralen. Verket utgör ett signum för verksamheten. År 2001 då byggnaden invigdes kartlades människans genom.

Material: obehandlat järn, neonrör
Beställare: Västerbottens läns landsting
Nuvarande ägare: Region Västerbotten