En god natts sömn

Offentlig gestaltning • Marsfjäll • 2019


Konstnären Per Enokssons verk märker ut starten på den 15 km långa Konstleden. Över fjället från Borgafjäll till Saxnäs i Kultsjödalen går leden, som gränsar till högfjällsplatån Stekenjokk. Det är en av de mest välbesökta lederna i hela regionen.

Kojan var min sista boplats nära myren vid fjällbranten. Sten fogades till sten, som blev till en mur. En omsorgsfullt murad grund. som skulle räcka livet ut och varje stens lava vittnade om lider som kommit och gått. Kaminen som offrades till regnet glesnade i styrka och ljuset som trängde igenom den rostangripna plåten skapade mönster i det murkna golvet. De föremål som en gång vittnade om liv och värme står nu som tomma skal, monument över tingens förgänglighet.

Från min utsiktsplats väster om ingången – mellan stenskravlet och boplatsen – brukade jag varma sommardagar iaktta hur den dallrande luften från stenhällen suddade ut konturen av kojan. Hur den liksom fick liv igen.

Per Enoksson, konstnär

Per Enoksson (1965-) kommer från Tärnaby och är verksam i Umeå.

Beställare: Konstvägen Sju Älvar