Fast back

Offentlig gestaltning • Umeå • 1979


Skulptur av Björn Fjellström, verksam skulptör i Umeå sedan 1974. Han arbetar på klassiskt vis med att hugga fram sina skulpturer ur stora block av sten. Ett enda block kan väga upp emot 10 ton. Stenens blockkänsla och inneboende tyngd balanserar han mot lättare och stiliserade organiska former. Fast back placerades utanför entrén till dåvarande Vårdskolan, numera huvudentrén till Regionens hus.

Mått: 100x80x65cm
Material: vit granit på sockel av svart granit – diabas
Beställare: Västerbottens läns landsting
Nuvarande ägare: Region Västerbotten