Hägring

Offentlig gestaltning • Vännäs • 1999


Kent Karlsson (1945-) är målare och skulptör född i Göteborg. Strax väster om Vännäs, ute på en myr står Kent Karlssons kyrka och speglar sig i det omgivande landskapet. Som andra kyrkor står den där, uppfordrande eller förbisedd. Men den här kyrkan är inte som andra kyrkor, här har arkitekturen förvandlats till skarpslipad skulptur och kyrkan har blivit en hägring klädd i sprucket glas.

En välbekant form på fel plats. Räcker det? Vet ej. Kanske, kanske inte. Men det känns angeläget att försöka undgå fällan ‘offentligt konstverk.’ Alla dessa utsmyckningar: blankpolerade på ena sidan och rå yta på den andra. Ickeföreställande? Föreställer dom inte konst? Konst som anpassar sig till offentlighet brukar alltför ofta vara en tunn soppa. Därmed inte sagt att motsatsen måste vara ogenomtränglig. Jag fortsätter vackla omkring i osäkerhet för att få syn på någonting självklart. De flesta idéer är ganska värdelösa, liksom tolkningar av dem i efterhand. Just nu när det hela håller på att ta form och samtidigt blir alltmer osynligt är risktagandet som en spikrak resa mot blindskären. Trots detta vill jag inte veta vad som eventuellt kommer att synas – det skulle verka redan föreställt och färdigsett.”

Kent Karlsson, Konstnär

Material: Glas
Ingår i Konstvägen Sju Älvar