Håptjärnlidens skolträdgård. Anlagd och uppbyggd på 40-talet av skolläraren Carl Edvard Goës.

Utställning • Umeå • 14 jun - 27 aug


1939 (samma dag som andra världskriget bröt ut) började Carl Edvard Goës från Göteborg tjänstgöra som folkskollärare i Håptjärnliden. Under sina 18 år som lärare där skapade han en helt unik skolträdgård. Håptjärnliden ligger drygt fyra mil nordväst om Malå i odlingszon VII.
Med hjälp av Carl Edvard Goës egna fotografier kan vi följa trädgårdens framväxt i en grusig, stenig och obegripligt svårodlad skogsmark och skolbarnens underbara teckningar och målningar visar ’brunört och vaccaria’, ’fjällfibbla’, ’gråmynta’, ’gullris’ och ’linaria med fantasifärg’ och flera.