Organisk figur på lutande plan

Offentlig gestaltning • Vännäs • 1990


Björn Fjellström (1947-) är verksam konstnär i Umeå sedan 1974. Han har studerat skulptur vid konstfackskolan i Pforzheim, samt stenbildhuggeri vid konstakademien i Stuttgart. Han arbetar på klassiskt vis med att hugga fram sina skulpturer ur stora block av sten, oftast finsk granit. Ett enda block kan väga upp mot 10 ton. Stenens block känsla och inneboende tyngd balanserar han mot lättare och stiliserade organiska former. Huggen 1977, uppförd 1990.

Material: Granit
Ägare: Vännäs kommun
Foto: www.bjornfjellstrom.se