Tsïegle-Vägvisare i tid och rum

Offentlig gestaltning • Marsfjäll • 2018


Konstnären Tomas Colbengtsons verk märker ut slutet på den 15 km långa Konstleden. Över fjället från Borgafjäll till Saxnäs i Kultsjödalen går leden, som gränsar till högfjällsplatån Stekenjokk. Det är en av de mest välbesökta lederna i regionen.

Tomas Colbengtsons utgångspunkt till verket är ett stenröse som markerar leden. På röset står ett omfångsglas som innesluter ett fotocollage av människor med anknytning till platsen. Bland andra Tomas Nilsson Stemp, Nils Andreas Tomasson, Magnus Virgilius Fjällström, Lisa Stemp, Sjul Abrahamsson Larsson, Katarina ”Kajsa” Larsdotter, brudparet Mikael Kristoffersson, Gunilla Stemp, Kristina Linnen Nilsdotter-Stångberg och Johan Andreas Stångberg.

Jag vill synliggöra några av de människor som på ett kraftfullt sätt levat och verkat på den här platsen. Jag pekar även mot den förbjudna samiska offertraditionen. Min förhoppning är att vandrare som passerar Tsïegle lämnar ett litet personligt minne i röset som en ceremoni för att återkomma till platsen igen någon gång i framtiden.

Tomas Colbengtson, Konstnär

Tomas Colbengtson (1957-) är född och uppvuxen i Björkvattnet, Tärnaby. Han har arbetat som konstnär i över 30 år och har haft ett stort antal utställningar i Sverige och internationellt.

Material och teknik: Omfångsglas, sten, fotocollage
Foto: Tomas Colbengtson
Beställare: Konstvägen Sju Älvar
Ägare: Vilhelmina kommun