Vanja Lindberg ”En evig cykel av förstörelse och återskapande”

Evenemang • Väst på fjället • 24 jul - 04 aug


Vanja Lindberg intresserar sig för nordens naturmystik och folktro och för människans förhållande till det mystiska och cirkulära. Utställningen ”En evig cykel av förstörelse och återskapande” handlar om att se på livet som cirkulärt i en spiral av upprepande och återknytning. Om att låta sig påverkas av årstiderna och dess växlingar samt livets olika skeenden. Vanja ifrågasätter det linjära sättet att leva, där livets linje ständigt stävar framåt och uppåt i en ökande takt i prestation och konsumtion.

Vanja arbetar med teckning och textila applikationer, ofta parallellt. I teckningarna så som i textilerna blir tekniken med linjer tydlig. Vanja ritar med symaskinen och syr många sömmar i varje verk, liksom hon tecknar många streck i varje teckning. Vanja vill med sitt sätt att arbeta återknyta till hur kvinnor historiskt ständigt hållit sina händer sysselsatt med att lappa, laga, stoppa, brodera, virka, sticka.

Det finns återkommande symboler i Vanjas bildspråk. Ett av dem är berget, som för henne symboliserar den linjära livsåskådningen där vi spränger bort urberg för våra kortsiktiga syften. Berget är något så ursprungligt på vår jord som alltid funnits och som aldrig kan växa tillbaka.Vulkanen är ett annat återkommande motiv i Vanjas bilder, ett levande berg, styrt av det som händer inne i jorden, och som människor inte kan att rå på. Vanja fascineras av det som pågår under jordens yta, som löken, den gror och vissnar, bidar sin tid och gror igen. Maskarna som oförtrutet bearbetar jorden under våra fötter fångar hennes intresse i det faktum att det sker utan att vi varken ber om det eller tänker på att det ständigt sker. Vanja inspireras av gamla och uråldriga symboler så som Ouroboros, ormen som äter sin egen svans, en sinnebild för hur allt, materiellt och andligt, hänger ihop i en evig cykel av förstörelse och återskapande.

Vanjas arbetsmetod och bildspråk blir även en cyklisk process i sig självt och anknyter till hennes resonerande kring livets eviga spiral.

Vanja Lindberg, född 1981, bor och arbetar i Stockholm. Hon har studerat vid Kungliga konsthögskolan där hon avslutade sin BFA 2011.

Utställningen visas med stöd av Statens Kulturråd